Men denkt vaak dat bij houtrot het hele kozijn moet worden vervangen. Dit is echter niet altijd het geval.

Houtrot ontstaat meestal door schimmels die in een vochtig klimaat ruim baan

hebben. Om houtrot te krijgen dienen er vier elementen aanwezig te zijn:

vocht (>20%), zuurstof, warmte en een voedingsbodem. De snelheid van het

ontstaan van houtrot hangt af van deze vier elementen, waarbij de kwaliteit van

de ondergrond (voedingsbodem) een grote rol speelt. Daarnaast zijn ook factoren

als detailleringen en het onderhoud van het object van belang.

Goed onderhoud van een houten kozijn is van levensbelang en kan het ontstaan van houtrot voorkomen. Heeft u echter toch houtrot aan uw houten kozijn is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te (laten) repareren. Hiermee voorkomt u toename van de houtrot, onkosten door gevolgschade (bijvoorbeeld door lekken) of erger nog . . .het compleet vervangen van een kozijn.